Som una empresa jove amb persones tècnicament molt experimentades que actuem inspirats en les millors empreses del sector a nivell internacional

Si teniu un projecte no dubteu en contactar amb nosaltres

La nostra experiència en el sector ens permet analitzar els riscos i proposar al client diferents tipus de solucions tècniques, actuant sempre amb seguretat, rapidesa i sobretot amb respecte al medi ambient i a l’entorn de cada obra que executem.

Sempre prioritzem la seguretat del nostre personal i de l’entorn de les obres on treballem.

Serveis que oferim

El nostre principal objectiu és oferir als nostres clients diferents solucions per a quin sigui el seu projecte relacionat amb geotècnia, mitigació de riscos geològics, estabilització de talussos, col·locació de barreres dinàmiques, barreres anti allaus, micropilots, sondejos, estabilització de túnels, obres subterrànies de qualsevol índole i obres d’emergència.

Disposem de treballadors amb la capacitat per enfrontar-se amb seguretat i eficàcia a les més altes exigències a qualsevol lloc on sigui el projecte.

Estem preparats per treballar a les àrees següents:

Protecció de talussos amb malles metàl·liques utilitzant des de malles simples fins a malles d’alt límit elàstic, xarxes de cable, etc.
També apliquem malles de polipropilè d’alt límit elàstic amb la finalitat de poder minimitzar i controlar millor les erosions dels talussos.
Totes les solucions anteriors es poden combinar amb ancoratges de curta i llarga longitud podent així assolir límits d’estabilització de fins a 130 KN/m2.

Barreres dinàmiques.

Barreres anti allaus.

Barreres contra “debris flow”.

Atenuadors d’energia.

Ancoratges en murs de suport mitjançant bulons actius o passius.

Sanejaments controlats de blocs inestables.

Treballem amb materials d’acer inoxidable per poder garantir una defensa per a la corrosió fins a la categoria C5 per a ambients marítims i costaners.

A SILEX VERTICAL tenim la solució adequada i estem preparats per poder abordar qualsevol desafiament.

Disposem de maquinària ultralleugera per executar qualsevol projecte per desafiant que sigui.

Treballem sobre cordes en treballs verticals utilitzant els EPI’s adequats a cada treball.

El nostre àmbit d’actuació és tant nacional com internacional.