L' Empresa

La nostra Missió

Oferim als nostres clients solucions geotècniques per al disseny, construcció i manteniment de tot tipus d’infraestructures en relació amb el terreny i el seu entorn natural.
A les nostres actuacions prevalem la seguretat de les persones i de l’entorn de les obres on treballem.

La nostra Cultura

Treballem perquè els nostres equips estiguin molt capacitats tècnicament i altament motivats per executar amb l’adequat nivell d’autonomia els projectes que se’ls assignin, de manera segura i eficaç. Amb aquesta finalitat, tenim sempre actius els programes de formació continuada i de desenvolupament més adequats per a la nostra plantilla.

La nostra Visió del futur és …

“Ser reconeguts pels nostres clients i proveïdors, tant a nivell nacional com internacional, com una empresa de referència del sector que aposta per la sostenibilitat i per la innovació en les seves solucions”